Skip to main content

ti tezAMMU&&M?ê£te^ÿM Cyhoedâiadlisotet msaaaeäiTsgoîian Saẅathûl y Bedyddwyr. JDAW OJaTrTABTg H. WILUAMS, E. BOBERTS. ä"c. DAYIES. AWST, 1879^ cynnwysiad. Tbaethodau,— Frederick Farr, Abordâr ........................227 Yr ArddFlodau.......................................228 Y priodoldeb o fynychu'r ysgol Sabbathol, yn ngbyda'r modd i ymddwyn ynddi ... 233 Y pwysigrwydd i grefyddwyr ddyfod yn athrawon yn yr ysgol Sabbathol............236 Adrodd tesr-C.,........................................2*2 :*-A# i *■ P(K^t 7B*ADB0DDWB,— Ym'gör'.'.'ír Asyîi a'r Meddwyn ...............^** Congl y Plant,— Y ddalfa fawr o bysgod—Dablun ............247 Rhodd i blentyn amddifad........................^0 BABDDONIABTH,— Pwy a'u pia?..........................................fz[ Glyn cysgod angeu .................................25.J Y galon-TJnern-Yr AthbAw.................2o' COFNODI ON YB YSGOI, SaEBATHOL............... 252 GOPYNIADAD AC ATEBION........................... 25á feäfeJ "vI1LAKGOJXEKí W. WLLMM$> Swyddfâ^ûreaLa'h Aibraw.__J_