Skip to main content

Cyîioeàdíadlis ol at wasanaetìiYsgalŷn .fiab'baäiol y Bedydâwyr. DAN OiYGIáEIII H. WtLLIAWS, E. RDBERTS, A C. DAVIES. MAI, 1879. C Y N N W Y S I A D . TEAETHODAr,— Gidecoi ...................................................131 Yr Ardd Flodau.......................................137 C'ONGLTB ADEODDWB,— Dadl ar Ddirwest....................................142 Ylloor ....................................................141 C'ongi r Plant,— Ehed-bysfî—ÜAEi-rn.............................. 14' Daoiiry'ddiaeth Ewrop.............................. 147 Pregetbu yr efeDgyl— Dablün..................14!» Duw yn pẁeled................-.....................1B2 Ofn prwelod Duw .................................... IS^ Oerydd plentyn.......................................15.. C'EBDDOEIAETH T SoL-l'A ........................... 15S Babddoniaeth, — MaUieUs—Y fapnel .................................lôí Syrthiad'y blodeuyn ..............................155 Cariad puw-Bödrì fy ewythr.................. )ôS Geiriau gwraig dduwiol...........................15 CoPNODlOIÎ YB ÎSGOL SaDBATHOL ............... 15t' GOÎTTÍIADATJ AC ATEBION........................... 158 JLLANGOLLEìf: "W. WILLIAMS, Swyddfa'r Greal a'r Athruw.