Skip to main content

YR ATHRAW. Rhif 608. AWST, 1877. Pris lc. DYLEDSWYDD CREFYDDWYR TUAG AT YR YSGOL SABBATHOL. Nid ydyw yr ysgol Sabbathol yn sefydliad ysgrythyrol, ond y mae dysgu ereill yn orchymyn ysgrythyrol. Dywed Solomon, " Hyfforddia blentyn yn mhen ei fTordd; a phan heneiddio, nid ymedy â hi." (Diar. xxii. 6.) Nid hyfforddia dy blentyn a ddywedir, ond "hyfforddia blentyn;" nid oes gwahaniaeth pa blentyn. Y mae y ffaith ei fod yn blentyn yn ddigon er codi ynom ymroad i'w ddysgu. Gorchymyn diweddaf yr Arglwydd Iesu oedd, "Ewch gan hyny a dysgwch yr holl Genedloedd." (Mat. xxviii. 19.) Heb ymyraeth yn bresennol â'r lliaws cyfeiriadau ag sydd yn y Beibl yn annog rhieni i addysgu eu plant, gwna y geiriau a ddyfynwyd y tro er dangos ei bod yn ddyledswydd ar grefyddwyr, pa un a ydynt yn rhieni plant ai nad ydynt, i wneyd eu goreu i addysgu pawb, yn neillduol y dô ieuanc sydd yn codi. Moddion at ddysgu pethau crefyddol yn neillduol yw yr ysgol Sul, a thrwy hyny y cyfyngir moddion addysg yr ysgol Sul i addysg Feiblaidd a chrefyddol yn unig; am hyny y mae dyledswydd crefyddwyr tuag ati yn fwy. Cyfrenir addysg yn rhad genym yn yr ysgol Sul. Pe buasem yn ei rhoddi allan i feistr, fel y gwneir â'r ysgol ddyddiol, ni íyddai dyledswydd crefyddwyr tuag ati mor uniongyrchol; ond gan ei bod yn agored i bawb i roddi a derbyn addysg ar eu goreu, a chan mai ar wirfoddolrwydd yr