Skip to main content

YR ATHRAW. Rhif 605. MAI, 1877. Peis lc. GWEITHREDOEDD DUW. " Mon lliosog yw dy weithrodoedd, O Arglwydd! gwnaethost hwynt oll niown docthinob : llawn yw y ddaear o'th gyfoeth."~Salui civ. 24. <S\?<1'.B. amser hwn o'r flwyddyn, y mae natur yn ei hwyliau ';líj goreu yn pregethu oddiar ei phwlpud am liosogrwydd wÀiá*I gwcithredoedd ei Meistr ; yr afrifed diysbyddol o dry- sorau dibendraw sydd yn gynnwyscdig yn sefydliad y Perchenogwr, rhadlonrwydd y Ichofah ar gyfer anghenion pob rhywogaeth resymol ac afresymol, dorau a chypyrddau yr etifeddiaeth yn cael eu hagoryd y flwyddyn hon eto. Y llios- ogrwydd o goedwigoedd yn gwenu yn eu harddwisg,—y eanghänau yn adfywio, y dail yn delynau yn sio ac yn swnio nes swyno pawb, ac awel iachus yn ymestyn oddi wrthynt. Y mae nifer o honynt, yn fychain ac yn fawrion, yn eglur ddangos cywir ddywediad y Salmydd, pan y dywed, "Prenau yr Arglwydd sydd lawn sugn: cedrwydd Libanus, y rhai a blanodd efe ;" yn mlaen mewu hwyl y mae yn annog y cre- aduriaid nefol i foli Arglwydd Dduw y lluoedd, ac 5-11 dyfod i lawr yn raddol at y ddaear ae yn llefaru wrthi, " Y dreigiau a'r holl ddyfuderau : tàn, a'chenllysg : eira, a tharth, gwynt ystormus, yn gwneuthur ei air ef; y mynyddoedd, a'r bryniau oll; y Coed ffrwythlawn, a'r holl gedrwydd," &c, lle y dang- osir i ni fawrhydi y gallu Dwyfol, yr hwn sydd anolrheinadwy. Lliosogrwydd y llysiau a'r blodau. Y maent yn amrywiol yn