Skip to main content

YR ATHRAW. Rhif 601. IONAWR, 1877. Pbis lc. YR ATHRAW AT El DDARLLENWYR. Gan fod blwyddyn arall wedi gwawrio, nid anmhriodol i ni gael ychydig ymddyddan â'n gilydd ar a fu, y sydd, ac a ddaw. Mae y fìwyddyn 1876 wedi marw yn llwyr, a'r fiwyddyn 1377 wedi codi oddiar lwch ei bedd. Pwy o honom a fydd byw i weled dechreu blwyddyn arallr Gofyned pob darllenydd hyn iddo ei hun yn ddifriibl, a gadawed i ddwysder y gofyniad gario ei ddylanwad ar ei galon a'i fuchedd; yna gellir dysgwyl i'r fìwyddyn newydd fod yn fìwyddyn newydd dda iddo. Mae y flwyddyn sydd wedi terfynu wedi bod yn un bwysig ar lawer o ystyiiaethau. Mae hi wedi cario ei dylanwad ar bob un o honom; y gofyniad pwysig yw, a ydywhi wedi ein gadael yn well, neu yn waeth : yn fwy parod i fyned i'r byd lle nad oes cyfrif amser ynddo, neu yn fwy anmharod? Adol- ygwn ein bywyd ar hyd y flwyddyn, a gadawn i'r adolygiad ennyn ynomyniaphenderfyniad, trwy gymhorth gras, i dreulio yr amser sydd yn ol fel y dymunem ei fod wedi ei dreulio pan fyddom yn cefnu ar amser. Mae y fiwyddyn 1876, wedi gadael ei hol ar ddeiliaid yr Athraw, yn ddarllenwyr, gohebwyr, a dosbarthwyr. Mae llawer o'r rhai hyny wedi huno yn nghorph y flwyddyn. Gobeithio fod llawer o'i ddarllenwyr wedi eu "troi o dywyll- wch i oleuni, ac o feddiant Satan at Dduw," ac fod yr Athra.w wedi bod â llaw offerynol yn y gwaith o eífeithio y cyfuewid- iad graslawn hwn.