Skip to main content

YR ATHRAW. Bhif GOO. SHAGFYR, 187G. Peis lc. Y MIS. GAN Y I>ARCH. H. WILLIAMS, LLANILLTYD FARDREF. 1. Yr emo. Y mae ystyr y gair Rhagfyr, enw y mis hwn, yn hollol eglur,—Rhay, o flaen, yn blaenori, neu yn gyntaf, a byr. Dyna fel y mae y rhan jíaenaf o'r mis, y dyddiau yn fyrach, fyrach, nes cyrhaedd yr 21ain, sef dydd gwyl Domos. Deccmber, en\v Seis'nig y mis, sydd darddedig o decem,—deg, am mai y ddegfed fis ydoedd yn yr hen fìwyddyn Rufeinig. Y Sacsoniaid a'i galwent yn Acrra Geola; ond wedi eu dych- weliad at Gristionogaeth, galwasant ef ar yr enw lîeligh monat, neu y mis santaidd. 2, Gwyliau ac ym^irydiaii. Rhagfyr 6ed, Nicholas Esgob. Esgob neu fugail Myra yn Lycia ydoedd hwn. Bu farw yn y flwyddyn 392. Mae hon yn rhestri gwyliau Eglwysi Rhufain a Lloegr. 8fed, Ymddwjm Mair Forwyn. Sefydlwyd yr wyl hon gan Anselm, Archesgob Caergaint. Ceir sail yr wyl hon yn Apocrypha y Testament Newydd. 13eg, Luci Forwyn a merthyr. Y mae y ddwy yn rhestri Eglwysi Rhufain a Lloegr. löeg, O Sapicntia. Dj-ma yr enw a geir jrn rhestr Eglwys Loegr ar gyfer y dydd hwn. Nis gwyddom beth a feddylir wrth yr wyl hon, os na olygir gosod allan i'r doethion gychwj'n ar eu taith o'r Dwyrain tua Bethlehem yr adeg yma, neu ynte ryw ddygwyddiad arall yn dal perthynas â hwy. 2lain, St. Tkomas. Wrth hwn y golj'gir yr apostol. Mae