Skip to main content

YR ATHRAW. Röif 574 HÝDREF, 1874 Pris lc. YR IACHAWDWRIAETH GYMMAINT. (Heb. ii. 2-5.) GAN RÎJFUS. gYpî; MAE yma ddwy frawddeg fer yn gofyn sylw byr wrth \Hîl gycnwyn> se£ "Yr iachawdwriaeth gymmaint," a'r SS! «'byd a ddaw,"—beth a olygir wrthynt? Wrth "yr iachawdwriaeth gymmaint," y golygir, nid yr iachawdwriaeth yn ei bendithion, ond yn ei gweinìdogaeth. Nid y peth ydym yn ei feddiannu ac yn ei fwynhau drwy yr efengyl, ond efengyl gras Duw ei hun--y gyfundrefn Gristionogol—yr oruchwýliaeth newydd, mewn gwrthgyferbyniad i'r gyfraith, y gyfundrefn Foesenaidd, neu yr hen oruchwyliaeth. Ŵrth "y byd a ddaw," y golygir, nid y byd mawr ysbrydol a thragywyddol, i'r hwn y mae pawb o honom yn myned, a lle y mae llawer o'n cyfeillion Wedi cyrhaedd, ac yp. byw yn bresennol yn ysbrydion digyrph; ond byd Crist—cyfnod Cristionogaeth—adeg teyrnasiad y nefoedd—yr oes fawr o ddyddiau Crist a'i apostolion hyd y dydd diweddaf, pan y daw yr Iesu i gyrchu bendigedigion ei Dad i etifeddu y deyrhas sydd wedi ei pharotoi iddynt er cyn seiliad y bydt Y pwnc y cawn alw sylw ato ydyw,—Yr iachawdwriaeth gymmaint yn ei Thraethydd mawreddog, ei thystion enwog, a'i phwysigrwydd neillduol. I. Yr iachawdwriaeth gymmaint yn ei Thraethydd mawbeddog. "Yr hon wedi dechreu ei thraethu trwy yr Arglwydd." Wrth "yr Arglwydd" yn y frawideg hon y ma«