Skip to main content

YR ATHRAW. Ehip572. AWST, 1874. Pris lc. BETH YW OED Y BEDYDDWYR?* @7&Í^AE offeiriaid yr Eglwys Sefydledig a'r taenellwyr yn WÌn(\Cí gyffredinol am i'r byd gredu nad y w y Bedyddwyr ond rhyw dri chan' jnlwydd oed. îíi fyddai yn fuddiol i ni olrhain llawer o'r amser presennol, namyn dangos ein bod yn feddiannol yn awr ar ddwy fil ar hugain o eglwysi, ac un filiwn wyth can' mil o aelodau, o ba raì y mae tua chwarter miliwn yn byw yn Mhrydain Fawr; ac y mae tua un cant a hanner o füoedd o bminau yn cael eu casglu a'u dos- barthu gan y gwahanol Gyundeithasau perthynol i'r undeb bob blwyddyn. Ac heb i ni enwi y dynion galluog sydd genym ar y maes yn bresenn.ol, i ba rai yr ydym yn ddyledus am y goleuni clir a feddwu mewn cyssylltiad â ni fel Bedyddwyr, dechreuwn ein tçtìth yn ol gyda y rhai sydd wedi myned .oddiwrth eu gwaith at eu gwobr, sef Christmas Evans, John Herring, Dr. Gili, Knibb, Judson, John Foster, a'r enwog Robert Hall, pa enwau sydd yn adnabyddus, nid yn unig gyda ni fel enwad, ond trwy y byd crefyddol yn gyffredinol fel enwogion y ganrif ddiweddaf. Tua diwedd y ganrif hòno, cawn ragflaenwyr galluog i'r Genadaeth Dramor yn mhersonau Dr. Carrey, Fuller, Pearce, ac ereill o ddynion Duw a fu yn offerynau i argraffu y tri gair Baptist Missionary Society mor ddwfn, fel na threulia amset hwynt allan. * Gwel « The Sword and the Trowel," am Mai, 1874.-B. Mv