Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR ATHRAW. Rhif 558. MEHEFIN", 1873. Pris lc. CIP-DREM AR FEDD EIN HIACHAWDWR* " Ac a welsant y bedd."—Luc xxiii. 55. «Yfi-f MAE y frawddeg hon yn dwyn i'n sylw un o'r synwyrau ^llél yn ^0^ * gjsswllt â gwrthddrych pennodol,—golwg y ít^l gwragedd o Ualilea yn dod i gyíí'yrddiad â bedd yr Iacnawdwr. Trwy gyfrwng y synwyrau yr ydym yn dod i adnabyddiaeth o'r byd o'n hamgylch. Y mae gan ddyn bum' synwyr—y golwg, y clyw, y teimlad, yr arogliad, a'r archwaeth- iad; ond nid yw y gwahanol synwyrau hyn, yn ol barn athronwyr diweddar, ond rhyw un synwyr cyrfiedinol yn gweithredu mewn gwahanol fi'yrdd, yn ol bodolaeth ao ansawdd pethau yn y byd o'n hamgylch. Y mae cylch gweithrediad synwyr y golwg yn ëangach nag eiddo un o'r synwyrau ereill; eto y mae iddo lai o amser i weithredu nag un o'r lleill. Tra y mae y synwyrau ereill o ddefnydd yn y tywyllwch fel yn y goleuni, nid yw y synwyr hwn o un deíhydd yn absennoldeb goleuni. A gweithrediad synwyr y golwg y mae a fyno y frawddeg dan sylw. " Ac a "welsant y bedd." Cawn ohaethu ychydig am fedd yn gyffredinol. Mae bedd yn un o neillduolian y byd hwn. Marwolaeth sydd *Traddodwyd y sylwadau hyn rai blynyddoedd yn ol mewn flìirf o bregetb, ac y mae eu hymddangosiadmewn argraffyn unol á dymuniad amryw a'u clywsant; a dichon y gall rhai oddeüiaid yr ysgol Sul wneyd defnydd o honynt mewn cyrddau adroddiadol, gan nad yJynt yn mhell Oddiwnh arddull y cyfryw a adroddir yn y dyddiau pretenuol,