Skip to main content

t[ Jtfhp», 1T W^SANAETH YR IOÌ SABBATHOL, ;DÀN OLYGIAETH Y PARCHEDIGION DR. J. PRICHARD, E. ROBERTS, A J. RUFUS WILLIAMS. CYNNWYSIAD. Tr^ethodau, &c— Theodosia Ernest..........................»...<„... 323 Marwgoffa John Jones .........,................. 330 "Llyfr cenedlaethau Adda ____?.................331 Y bywyd tragywyddol ....................,......383 A yw cyjnmundeb rhydd yn iawn f .;....... 335 Pwysigrwydd o drysori gair Duw yn y cof.. 337 Meddwdod.............................................341 Ein pobl ieuainc....................................342 CpNGL YB ADRODDWR,— , . , Pethau hynod y Bèibl..„„^......................844 CONGL Y PlANT,— Trioedd i biant.......................................345 Adolygiad y Wasg..............................346 Barddoniabth,— *, Y caethwas du—Eigair olaf—Emyn......... 347 Cofnodion is Ysöol Sabbathol.........348 GoFYNIADAU AC ATEBIOÎí .....................351 LLANGOLLEN: ARGRAFFẄYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN W. WILLIAMS, DROS T BIMRWTWTB.