Skip to main content

HYDREF, 1865. NEU ARWK.ES Y FFYD: PENNOD III. AWDURDODAU DUWINYDDOL. (PARHAD 0 TUDAL. 264) "Ond," gofynai Theodosia, "oni saif Dr. Chalmers wrtho ei hunan yn y pwnc hwn o 'ddibwyseddV Yn sicr nid peth cyffredin i weinidogion ein heglwys (na rrhai fel y meddyliais i bob amser nid oes neb yn rhagori mewn dysg a duwioldeb) yw siarad am ufydd-dod lhthyrenol i orchymynion Ciist fel peth dibwys. Ymddengys hyn i mi fel yn ymylu ar annuw- ioldeb, bron ar gyssegrdrais (sacrilege), Yr wyf ynnghanol dryswch o syndod." "Os parhewch eich ymchwil am ychydig amser, chwi beidiwch a synu wrth un math braidd o liaeriadau a wneir gan amddirfynwyr taenelliad," ebe Mr. Courtney. " Er engraiflt, chwi a'u cewch yn addef mewn un frawddeg i Grist ymostwng i drochiad, ac i"r apostolion ei arfer; ac yn y nesaf, yn ei ddal i fyny fel defod anweddus ac atgas i'w ífieiddio a'i gwrthod gan bob Cristion. Ond o barthed eich gofyniad : mae Dr. Chalmers mor bell o sefyll wrtho ei hun yn hyn, fel nad ydyw ond rhoddi adlais o syniadau Calfin, e«u rron. öuuari, pa un a arocnir y person a ieayaair yn hollol, neu ynte a da,enellir ef yn unig trwy dywalltiad o ddwfr. Dylai hyn fod'yn fater o ddewisiad i'r eglwysi mewn gwahanol wledydd, erfod y gair bedyddio ynarwyddo trochi, a'r ddefod o drochiad yn cael ei harfer yn yr eglwys henafol.' ' A'r farn hon," medd Proff. Stuart, ' yr wyf yn cydsynio yu y modd mwyaf cyflawn a chalonog.''' Wel, yr ydwyf yn tystio; mae y Doctoriaid duwinyddpl Presbyteraidd hyn yn ddynion tra rhyfedd. Addefant yn rnwý.ddmaiystyr y gair yw suddo neu droçhi, ac mai trochiad a arferid yn yr eglwysi cyntaf, (ac wrth gwrs, gan mai 'dyria