Skip to main content

RHAGFTR, 1864. YSGOLION SABBATHOL, DAN OLYGIAETH Y PARC H ED IGION DR. J. PRICHARD, E. ROBERTS, A J. RUFUS WILLÍAMS. ý <f> 9 t> --------------------------------- 11 CYNNWYSIAD. ||| Traethodau, &c. — b'"° Dechreuad a dyben gwreiddiol yr ysgol Sul 355 $,$.,%,% Y cymhwysderau anghenTheidiol, &c........"57 < -.. ^'ý1 Enwau'r Nefoedd.................................... 3(i0 í,,'.:'^^ Echryslonrwydd rhyfel ...........................302 v v <? 9 Buddioldeb cyfeillgarwch........................364 $ $ Cynghor tad i'w blaut.............................. 3C5 c4 5 CONGL YR ADRODDWR,— Areithwyr yr ysgol Sabbathol .................. 365 Cynnadledd y teulu.................................307 Barddoniaeth,— Ç o ç Llinellau ar farwolaeth J. Ilughes, &c.......369 Vy newisol waith — Y bachgen anufydd.......370 &-3 Y Cynhauaf—Y pren sy'n fy ngardd.........371 Mjjt Digonolrwydd yr Iawn ...........................371 v o Yr ysgol Sabbathol.................................371 .%-%,%. CoFNODION YR YsGOL SäBBATHOL......... 372 Y Cynnwysiad....................................... 376 "'' : " Atebion a Gofyniadau ..................... 37!) LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN W. W1I.L1AMS, DROS Y DIRPRWYWYR. 9 <f $ Ì Ö V y l PRIS CEINIOG. ~^.^<^-k