Skip to main content

MEHEFIN, 1864. "" ?f mmmppm^mm^.....,........... ATWASANAETH Y R YSGOLION SABBATHOL, DAN OLYGIAETH Y PARCH ED I GION î DR. J. P'RICHARn, E. ROBERTS, A ; J. RUFUS WILLIAMS. C Y N N W Y S I A D . Traethodaü, &c. Yr Athraw a'i ddosbarth ........................ 163 Ceròdoriaeth y Sol ffa.............................. 166 Cofiant Sarali Edwards........................... 170 Y dyn iyntaf ....................................... 172 Yr anghenrheidrwydd am swyddogion, &c. 174 Gair dros hlant .................................... 175 CoSGL TK ADRODDWR,— Trioedd o'r Ysgrythyr ........................... 176 Y Creawdur a'r greadigaetli.................... 177 Ymddyddan gan bedwar oddysgyblion...... 178 Adolygiad y Wasg .............................. 181 Ba hddoni a t: rn,— Fy meroh a fu farw—Daioni Duw—Pwy sy'n hardd? ....................................... 183 JTn erbyn balohder niewn gwisgoedd —Beth yw gweddi? —Myfyrdod ai ddynesiad y D06— Fy mhrofiad .............................. 184 Gwahoddiad i'r ysgol Sul—Y groes—Pech- j adur yw fy enw ................................. 185 CoFNODION YR YSGOL SaBBATHOL......... 186 Amrywiaethatj,— Traethawd ar hanes Ioan Fedyddiwi......... 1S9 M'ANION................................................ H0 Atebion a Gofyniadau ..................... 191 LLANGOLLEN: ARŴAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, OÌN W. WILLIAMS, DR')8 Y DIRPHWYWYR.