Skip to main content

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwybr î—Salm cxix. 9. CDímJlelpüüo. Rhif154. gr fëen «Bcfres. Rhif 464. | gMhpü, AI WA8ANAETH T» T©@©&]I(DSr © AIB © A "ÎP18 <D & o RHAGFYR, 1863. ©an ©iDgtaetti ÎDr. Çr tcfjatö a'r Çarr tl. B. ttotert». ;* CYNNW TRAETHPDAU,&C. Dyledswydd rhieni ifcydym- drechu â'r ysgol Sabbathol 355 Rhagöróldebyr ỳsgot8ui;&ó 858 Gr»s a gogoniaût...^.......... 362 BARDDONIAETB, Cariad Crist... .....^...... Tyred adref........-..-...... V Pwy.yw hwn I".......... Teimlad bys a bawd .... Tý fy hhad «.'.».........••• Llinellàu, &c................. Yr ysgol Sabbathol, &c .... Llinellau, &c................ PenniNionl? ysgol Sul.... Yrjaith Ŵ™»6? .......... •f-Sfc „36f ..365 ..365 .. 365 366 366 366 366 GOMTOBION TR TSGOt 8AB ••■'« ■•'•. I BATHOL. í X : Salem, Llangyfelach ....„:.. 367 Salem, Çymmer .............. 367 YSIAD. Rbuthyn........................ 368 Bethlehem, Cemaes, Môn... 368 Abernant........................369 Bethel, ger LlanfylHn ...... 370 Bethesda, Llanddulas ...... 370 Salem, Amlwch............... 371 Tabernacl, Merthyr ......... 372 AMRYWIAETHAW. O lerusalem 1 Iericho '......373 Dygwyddiad difyrús yn Jes. 3*8 "Nid wýf byih yn maddeu" 373 Y mwnwra'rmilWr .........'373 LioreiON CenAdol— Llydaw ...........................874 Wele beth nèw. ar'y ddaear 375 Delhi.............................. 375 China.............................. 376 Manion.„... .....................376 Y Ctnnwysiad .............. 378 Atebion a Goítnion......379 /." ':: X '•■,'■.....sgg \ LLÄNGOLLEN: AR^R#FlFWÝb YH ARẂRAFFDTf Y BEDYDDWYR, GAN 'lA"»! Ẃ'ltÌlA^S, DROS Y DIRPRWTWÍ». PRIS CBINIOG. Wrth ymgadw yn ol dy aár di.—Jahn oxix. 9.