Skip to main content

íînfies jüetonöö. Hhif 152. fr jtt?en ©gfres. Rhii 462. *& X gttìmw, AT WASANAETH YK HYDREr. 1863. ©an Ẃlggtaetl) 23t\ ©ricíjarH a'r$arrt).lS. Hoberts. CYNNWYSIAD. TR.AETHODAU, &C. Rhybudd \ eueidiau cleifion ganbechod — Pregethgan ÿ Parch. C. H. Spurgeon. 201 &,« tS ,"'......'."" t, J .V j (i. p oric i Hhos. Mountain ash .. Z™^'âCù-"ü:....... ì% l.lam.eihBÌ-™, ger Pw I COFNODION ÎB. YSGOI. SAB- BATHOL. ! Canton, ger Caerdydd ......308 Treirvnpon.....................SOS 309, Äíí!":: S[^".:^:.i:!'.^ X ------- i AMRYWIAETHAU. babddoniaeth. j Erlidigaeth ary Bedyd.dw'yr 310 Marwnad E. Francis......... 305 | Chrysostom inewn ailtud.... 313 Gwated. Pedr o'r carchar... 306 ì Hurodiau y Test. Newydd,. 314 Yramaethwr.................,306 i Egìurhad isgrythyrol ......3,14 Hiraeth y Cristion am y nef 307 j Lloffion Cenauol — Y bedd ........................... S07 ! FfraiHc ........,.................. 3IC Yrehedydd..................... 307 | India..............................317 Y nefoedd........................30.7 Iamaica...........................318 Dymuniad, &c..................307 ' Maniojs ........................ 318 Clod i'r Athraw...............307 j Atebion a Gofynion......319 LLANGOLLEN: ARöRAI'FWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. PRIS CEINIOG. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxíx. 9.