Skip to main content

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwybr î—Salm cxix. 9. Rhif 151. grfëen ẅgfres. Rhif461. AT WASANAETH YB M @® & }I © $î S A © J8 A 'ff IEí © 1L • MEDI. 1863. 0an #lggtaetf) 3r.$ricf)atö a'rÇarrfj.32. íiobert». CYNNWYSUD. TRAETHODAU, &C. DadlrhwngEderipChalfaria 259 Braínt y CYistio» ;............ 26.3 Tra^thawd, &o ...............2H5 Y gwir wiadgarwr............ 268 Culf, y Gweddiẃr ............272 Ioan Fedyddiwr ...._■......t.. 271 BARD.JJOHIAErH. . Myfyrdod uwch ben blodeu. 276 Adjryfcdiad Lazar.us ....—... 277- Llinellau, &c...............vv 278 Ënglyiriop i'r Cynnaälied1.'27S Englyn'i R. Joiks..„.........'278. COFNODION IB YSGÜl, SAB- BAT-HOl. Taberuacl, Bethesda*..,..,,. 279 Aberystwyth ......„.,.^...., 279. Ebgirçeser, Llanelian .„.^. 2m) Tabíjrpa'pl, Merthyr ......,» äSl. AMRYWIAETHiM*. At rieni plant. &c............. Y ddau fachgen............... Lloffion Cenadoí,— CymmanTa daic-flyhỳrîdbl Bedyddwyr Gerniani...... Ffrainc........................... Vsi>Rèn ...........;...:.....'....... Switserlánd..............:...... It:ili ■..i.:.',...-;;i.....;.....:..:'... Persia..........................•.-.■ Indiaw............................ LJydaw.......................„., lubili yrylàtoaica............• Manmxn—N. . Bywyd yn felus, &c.......... Fîcer Bray..................... Tlheswm dros weddio yn Lladin ............'...,........ Atrbjon a Gofynion .... LLANGOÊLÉN: ARORAEFWYD »N. ARGAifcFtoDY Y BEDYD>DWYR, GAN ------WíhHAM WILtl'AiTS, DROS Y DIRI-RWÎWYR. "',.' ' \fcitis CBINIOG. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. y. 5 r