Skip to main content

«p Csfmjietogöö. Rhif 150. #r fèen ©gfm. Rhii 460. % gMtatü, 4T WA8ANAETH YB AWST, 1863. <3an «©Ipgiaftf) 23r. ^nrOasu a'r ftorrfj. 1E. liotcríí,. CTNNWYSIAD. TRAETH0DAU,&C. Rhybudd i eneidiau cleif- ion gan bechod, — Gan y Parch. C. H. Spurgeon ... 227 Addasrwydd vr ysgol Sab .. 231 Cofiant W. Gabriel............234 Araeth...........................235 A. Hughes, Llanfachreth... 238 ADOI.YGIAD Y WASG. Y Weithred o Pedyddio.....239 Y Cynnadliedydd ............241 BARDDONIAETH. Annerchiad, &c...............242 Englynion ar farwolaeth Mrs. Hughes, Penybryn 243 Vmffrost y Cristion .........244 Marw'r Iesu.....................244 Dymuniad .....................244 Cwyn yramddifíid............244 Gwahoddiad i'r ysgol ......244 Y dyddolaf.....................244 Englỳn i Llenor o'r Llwyni 244 I'r Athraw.....................244 COFNODION YR YSGOL SAB- BATIIOL. Pandy'r capel a Llanelidan 245 Penuel, Llanuefydd .........245 Rrymbo........................ 246 Rhos..............................247 Seion, Merthyr ...............248 AMRYWIAFTHAt. At rieni plant ac athrawon. 249 Gwerth crefydd ~.............850 Lloffion Cenadol...............201 Manion........................254 Atebion a Gofynion .... 255 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDUWYR, 6AN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. pris ceiniog. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxi>. y.