Skip to main content

Pa fodd ŷ glanhâ llanc ei lwybr f—Salm cxix. 9. Rhif 148. Rhif458. jj AT WASANAEÎH YB M@@)&]I®M ©AIB$AÎFIiì<DIlío MEHBriN, 1863. 23an «©lügtaetti 13r. Urietrar& a'r $arrf). 3E. fcctert*. CYNNWYSIAD. TRAETH0DAU,8íC Gwersi am Ras Dwyfol,— GanyPareh.CH.Spur- geon ...........................J63 Cofiant Richard James...... 167 Y larap a'r cerdyn...........170 Ch wiliwch yr Ysgrytby rau.. 271 A wyt ti yn barod i farw t... 173 ADOLYGIAD Y WAsa. Traethawd Arobryn, &c... 174 BARDDONrAETH. A glywaht ti?..................1?5 Calfaria.____...................176 Galargan i E. Davles.........176 Gwlady gwynfyd ............176 Pennillion i'r athraw ffydd. 167 Yrysgol Sul yn werthfawr. 177 Robingoch.....................177 Chwiliwch yr Ysgrythyrau. 177 Englyn ijr bugail ............177 Dymuniatì .......;.............177 COFNODION YR YSGOL 8AÍ- BATHOL. Bethlehem, Porthyrhyd „. 178 Carmel, Mynyddmawr...... 179 Ebeneser, Aberafon ......... 180 Rhos, Mountainash......... 180 Soar, Llanfaethlu ............ 181 Horeb, Penrhyncoch.........182 Pwllheli........................182 Rhondda ger Pontypridd... 183 AMRYWIAETHAÜ. Heb esgeuluso éln cydgyn . 184 Dewch at Grisf „.............185 At rieni plant M athrawon. 185 Lloffion CenadOI...............187 Manion ........................ 190 Atebion a Gofynion .... 191 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, »AN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. FRIS CBIMIO O. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salra cxix. 9. 'W