Skip to main content

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwý*br t—Salm cxlx. 9. CöfreBftetog&ìi. Rhif 146. gr fëen ©gfrcs. Rhif 456. fo ^thptü, AT WASANAETH YB ^ s © ® & n ® $r ìaibibììSpiêìíd&o EBRILL, 1863. J9an ©Isgiaet^ Î9r. ©rictiarö a'r ^arrÇ. ^. MoberlB. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU,&C. Priodas y Tywysog ......... 99 Nodweddau buchedd D. Prancis........................104 Cynghor ........................ 107 Cofiant W. Hungod .........109 Amynedd........................111 ADOtYGIAD Y WASG. Llawlyfr Duwinyddiaeth... 113 BARDDONIAETH. Cof am Rossetta Davies ... 114 Gwerthfawredd enaid ......114 Myfyrdod yn yr ysgol Sab. 114 Gfwna yn llawen ẃr ieuanc. 115 Y deng ngair deddf.........115 Fynheimlad..................115 COFNODION YR YSGOL 8AB- BATHOL. Great Crosshall st„ Lerpwl 116 Salem, Llangyfelach......... 117 Hanley swydd Stafford ... 118 Porthynlleyn .................. 118 Rhondda ger Pontypridd... 119 Taibach ........................ 120 Llanrwst..............„........120 AMRYWIAETHATJ. Annerchiad, &c................121 Pa beth yw dyn f ............ 122 Bywyd ........................... 123 Lloffion Cenadol............... 124 Manion ........................ 126 Atebion a Gofynion ... 127 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. ÍRI8 CEINIOO . Wrthymgadw yn ol éy air di.—Salm cxix. 9.