Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uanc ei lwybr f—Salm cxix. 9. G»fres #eto8&ö. Rhif 145. $r &en ©gfres. Rhif 455. fo gMfajmü, AT WASANAETH TB 1TS(3(D&1I® M § A © 3B A ÎP ia MAWRTH, 1863. ©IL ©an ©Isgtaetf) Î3r. $r tcfiarlr a'r $arrtj. S. Uotert». CYNNWYSIAD. TRAETH0»ATJ,&C. Y glanhad perffaith,—Gan y Parch. C. H Spurgeon ... 67 Traethawd ar wirionedd a defnyddioldeb y Beibl ... 73 Diareb,.&c........................ 76 Sylwad. ar ddwy natur Crist 79 BARDDONIAF.TH. Yrystorm........................82 Rhyddid...........................82 Marw'r Iesu.....................83 Beth yw'r ysgo)?...............83 Englynion, &c..................84 Bywyd a marwolaeth Criut.. 84 Pennill i'r Cwrw.......:.......84 Englyn, &c .....................84 COFNODION TR TSGOL 8AB- BATHOL. Cefn bychan..................... 85 Tabernacl, Cefu mawr ......85 Llanfyilin .........................86 Twyngwyn ..................... 87 Horeb, Penrhyncoch .........88 Helygen...........................89 AMRYWIAETHAU. Gair i'r anystyriol ............89 Y Beibl ...........................91 Gweinyddiad bedydd, &c ... 91 Bedydd arall, &c............... 91 Cymhorth i ddyoddefwyr,&c 92 Lloffion Cenadol................92 Manion...........................94 Atebion a Goftnion......95 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMä, DROS Y DIRPRWYWYR. FRI S CEINIOÖ . Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9.