Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uanc ei lwybr ?—Salm cxix. 9. Cpfi es ftetoöüìi. Rhif 144. gv &en ©wfres. Rhif 454. [î[ gJLtht[Mtî, AI WASANAETH TB ^T S © (D & II ® ST 9 A©B JaSPB ®ILo CHWEFROR, 1863. ®an <©l88t«etíi 29v. Çrtcfjarli a'r Harrti. ffi. «ofteiîs. CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ.&C. Yglanhad perffaith,—Gan y Parch. C. H. Spurgeon ... 35 Cydgynnulliad, &c ............38 Byr gofiant ara A Richards. 41 Y gwahaniaeth, &c............43 BARDDONIAETH. Y plentyn a nyth RobinGoch 44 Emyn y Pasc ..................46 Pennillion. &c...................46 Eglwys Dduw ..................46 COFNODION ÎR TSOOI. SAB- BATHOL. Glandw'r, Festiniog .........47 , Llandudno........................47 ì Cwmsvmlog .....................48 Garth..............................48 Seion, Cefn mawr ,...........50 Sardis, Llanedi..................50 Hermon, Llannon............51 Cyfarfod ysgolion Caergybi.. 51 Moss ger Gwrecsam .........53 Nebo, Ystradyfodwg .........54 Glanwydden.....................54 AMRYWTAF.THATT. Dywedais y cynnygiaswn ... 55 Cynnyg i foddloní W.S Jones 57 " Deled dy deyrnas " .........59 Lloffion Cenadol ...............60 Manjon...........................62 Atebion a Gofynion......63 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. IRIS CEINIOÖ. Wrth ymgadw yn ol dy »ir di.—Salm cxíx. 9.