Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uanc ei lwybr f—Salm cxix. 9. C»fm Üetogöö. Rhif 142. ®r &en ©efreö. Rhif452. AT WASANAETH TB RHÄGHTR, 1862. ©Isgtaeít) 33r. $ricf)arö ac îE. Woterts. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU.&C. Gwy] St. Bartholomeus ... 365 Hanesiaeth Ysgrythyrol ... 374 Coflant John Hughes ......379 BARDDONIAETH. Yr anffyddiwr a'i blentyn . 381 Emyn Madolig ...............381 Yr Iesu ar y groes........„.. 381 Y claf...........................361 COFNODION ÎBTSGOL SAB- BATHOL. Lerpwl a Birkinhead ......382 Helygen ........................383 Ebeneser, Llanelian.........383 Salem, Amlwch...............384 AMRYWIAETHAU. Lloffion Cenadol...............385 Manion ........................386 Cynnwysiad..................387 Atebion a Gofynion ... 389 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAM8, DROS Y DIRPRWYWYR. PEI S CBINIOO. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9.