Skip to main content

J£J" Wt-es Jictosìiö. RhifHI. $cn ©Bfrw. Rhif451. \ %ihm, AT WASANAETH YR ^ S © © &II © MT 3 AIB © & 1PIS ® IL o TACHWEDD, 1862, HJan <9legíaetft 23r. lìrtcfjarìí ac 35. Hoberte. c Y n n w TRAETH0DAU,&C. Cerddoriaeth ..................323 í Çnfiant John Thoir.as ......326 Hanesiaeth Ysgrythyrol ... 338 Costrelau........................343 BARDDONIAETH. Gardd Gethsemane .........345 Änthem Nadolig............346 Y Cadnaw a'r Frân .........346 Penhillion, &c ...............346 Micaiv. 7...................... 346 Cartref Cerddoriaeth.........-347 Englyn ar farwolaeth R. R. 347 Ënglyn i'r ysgol Sul.........347 Rhy Hen........................ 347 Llinellau, &c..................347 COFNODION YRYSG8Ì fcÀB- BATHOL. , i Hebron, Caergybi............348 YSIAD. Glanwydden ..................348 Bethel, ger Llaufyllin......34Ö Llanaelhaiarn..................350 Llansanan ..................... 350 PenuelAÔéntyrch ............351 BagilltSfö.............•»........351 Soar, Porrüotyn, Rhymni.. 351 Tanylan *......................353 Cynwyd ........................3ô3 Glynceiriog.....................354 Llangollen.....................355 AMRYWIAETHAU. Anhawsderau ieuengtyd ... 355 Dylanwad y Beibl............356 Cyfarchiad, &c ............... 358 Lloffion Cenadol ............359 Manion ........................360 Atebion a Gofynion ... 361 LLANGCÄLEN: 4HGRAFFWYD YN ARGRAfÄ'Y BEDYDDWYR,. GAN WILLIAM WILLIAMS, DUOS Y DIRPRWYWYR. PRI S CEINIOÖ.