Skip to main content

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwybr î—Salm cxix. 9. Cfifres Jtetosöö. Rhif 140. »r fêen Gfitre». Rhif 450. 'ti %íl\i{mf AT WASANAETH YR HYDREF, 1862. IBai» ©Isgt'aetfi Bv. tyritìfatì) ac S. Uobertö. CYNNW TRAETHODAU.&C. Gwyl St. Bartholomeus ... 291 Y rhwystrau, &c ............ 295 Mawredd Duw ...............299 ADOLYGIAD Y WASG. Gruffydd Llwyd...............304 Y bedydd Crist'nogol ...... 3Ü4 Hanes y Bedyddwyr........305 BARDDONIAETH. Darostyngiad Crist .........307 Marwolaeth Crist............307 Coffadwriaeth.................. 30S Ymdaith y Cristion .........308 Eiriolaeth Crist...............308 Galargan........................308 Y caeth ........................309 YSIAD. Cristion ........................309 Gwahoddiad i'r ysgol Sul .. 309 Ffyrdd Duw .................. 309 COFNODION YRYSGOL SAB- BATHOL. Capel Seion, Merthyr ...... 310 Horeb, Penrhyncoch ......310 Cwmsymlog ..................311 Treffynnon .....................312 Belan, ger Llangefni ......313 AMRYWIAETHAÜ. Gweddi ........................313 Dim ond unwaith............314 Lloffion Cenadol ............316 Manion ........................81S Atebion a Gofynion ... 319 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. FHIS CBINIOG. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxìx. 9.