Skip to main content

Pa fodd y jjlanhâ llanc ei lwybr f—Salm cxix. 9. ' T1 €î?frfs JUtoî?öù. Rhif 139. »1 &*n ©pfrw Rhif44». » giíhpttî, AT WASANAETH T» MEDI, 1©62. 23an <©l28«afíÇ Bf. $rirtarH ac SB. Uoterti. cynnw rsiAD. TRAETHODAÜ,&C. Cerddoriaeth ..................Î59 Hannab Buntin......... ..... 263 Y rhwystrau, &c.............264 Gwyl St. Bartholomeus .... 268 BARDDONIAETH. Pwy sydd ddewr? ............274 Llineìlau ar ol D. Davies .. 275 Llinellau ar ol J. Eilis......275 Mawl i*r Cyfryngwr .........275 Ffynnon Calfaria ............275 COFXODION YJl iSGOL SAD- BATHOL. Seion, Rhydwen, Dylifau... 276 Trinant, Mynwy ............278 Pantaberpengam ...........279 Bedwyu ........................2S0 Penuel, Llangois ............280 Penuel, Pentyrch ............281 Canton ...........................281 Helygen ........................282 AMRYWIAETHAU. Heb grces heb goron.........283 Y oreaduriaid cyn Adda ... 283 Hunanymwadiad ............2M Trysorfa y ilyfrau.............284 Llofîion Cenadol...............2Ö5 Manion ................•.'•.....286 Atebion- a Gofynion ... 28 7 LLANGOLLEN: ARQRAVFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIHPRWYWYR. ,FRJS CBINIOfl, Wrtta ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9.