Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uanc ei Iwybr f—Salm ciii. 9. 4$»' Cgfteuftftogöö. Rhif 13S. Rhif448. í[ gttftptî, AT WASANAETH TR AW3T, 1862. ©an <*&!#gtaeirj 33r. ^ricíjarti ar 15. «otiert». CYNNWYSIAD. TRAETHODAU,&C. Cerddoriaeth ..................224 Buddiuldeb Cymdeithasau Cyfeillgar.....................231 M. Jonea. Ynysfanh.........236 Gwyl St. Bartholomeus .... 237 ADOLTGIAD T WASG. Dyledswydd a rhagolygon y Bedyddwyr..................241 BARDDONIAErH. Yr ysgol Sabbathol - Beth ydyw? ........................ 241 Y gweithiwr 'nol nosẅylio. 242 V Dymherdda ...............243 Peni'iillion gan T. Thomes. Cwmdâr, ar ol ei fab, &c 243 Daldy afael..................... 243 Eudduniad i'r Athraw ... 243 COfNOBION TR TSGOL SAB- BATHOL. Glyndyfrdwy ..................2H Llansanttfraid. G. D.......2Í4 Eheneser, Llaneiian.........245 Penycae ........................ 240 Ebeneser, Fron ....:..........246 Belan, ger Llangefni ...... 247 Ponuel, Llangors ............248 Cwmsymlog.....................248 Pwllheli ........................ 24" Pantycelyn ....................249 Bethania, Clydach............ 250 Nebo, Cwmdâr ...............252 Berthlwyd, Llanfabon......252 Hermon, Nantyglo .........25J AMRYWIAETHATT. Y Gongl Genadol ............254 Ateiìion a Goftnion ... 255 LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD ÎN ARGRAIFDY Y HEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIIiPRWYWYR. PRIS CBINIOO. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Sslm cxíx. 9.