Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uanc ei Iwybr T—Saltn cxix. 9. Cgfresjietosöb. Rhif137. §r fëen «Sefre». Rhif447. % %Û\\\m, iT WASANAETH YR ^ o © © & ii' © sr; § & m m & 'á1 © <d & QORFH£NAF, 1862. IBan ©Iygiaetíj Dr. $rirf)arö ar 33 ttûbei ts C Y N N W lEAETHODAll.&C. Evan Thomas ............... 195 Cerddoriaeth.................. 198 Dyledswydd yr ieuengtyd.*. 201 Tiaethavvd.................,..; 204 BARDDONIAETH. Y lerusalem nefol............ 208 Adgofiant ........,............208 ! Uìnellau, &c.........„.........200 Dagrau'r edifeiriol............20Ö Englyn...........................209 ; Crist ai v groes...............209 j Y Sabbath..................... 209 : Llwyddiant Seion Duw .... 210 | Cysuro Seion .................. 210 ! Y bedydd Efengylaidd .....2i0 j Gwalia a'i breintiau .........210 : Gwahoddiad i'r ysgol Sul... 210 I Ygwira'rgau ...............210 Y Croeshoeliad .,.............210 j Englyn i'r Athraw.........210 YSIAD. COFNODION î» YSGOL 8AB- BATHOL. Caergybi........................ 21! Codau,—Cefn mawr......... 212 Rhiwabon ..................... 214 Penuel, Pentyrch............ 215 Caersalemnew.— Felinfoel 210 ÄbeTgele,— Pontlyfni ......217 Penyrheol, Merthyr.........2IS t'' . AMlfYWIAETHAU. Y Beibl........................2iy Llo'ffion o'r Maes Ceriadol,— . Dyfyniad o limns tàith Mrd Evansa Williauis 220 Cásgliaàau Cenadol ......221 Ffrainc, Sp.ttn, ltali...... 221 Twrci.Affrira Orllewinoì 221 Cenadaeth Amcricanaidd 221 Ynysoedd Môr y De . ... 22Ì Rwedenlierg ...............222 ' Manion......................223 ATEntoN A Gofynion ... 2;'4 LLANGOLLEN: AUGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILMAMS, UHOS Y DII1PKWYWÎR. P-RI S CEINIOO. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9,