Skip to main content

jîjfjö* Pa fodd y glanhá llanc ei lwybr î—Salm cxix. ô. <&jîCres#etogbl». Rhif 136. #r pitn ®»fre». Rhif446. i( g^thpü, At WABANAETH TB IT 8 © <D & 31 ® H © & IB H* A TP M DIL MEHEFIN, 1862. 13.™ <ff>lafiiaetl) Br. fh'trtiarft ac 35. fcîotnte. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU.&C. Cofiant Mis. A. Jones...... 163 Goleuni ........................ 16(Ì Dyledswydd yr ieuengtyd.. 170 Traethawd, &c................ 172 Gwyl St. Baitholomeus ... 175 BARDDONIAETH. Daniel yn (Tau'r llewod ... 179 Adgoflon am J. Bedt'ord ... 179 Rah yw pweddi? ........... 179 Eiriolaeth Crist............... 180 Vr atliraw ffyddion ......... 180 Doeth yw'r wenynen ...... 180 Deisyfiad v pererin ;........ÌSO Yry«öolSul ..................180 COPNODIOM YR YSGOL SAB- BATHOL. Manchester..................... 181 Petirhyncoch.................. 182 Horel', Geì.igaer ............ ]S,i Dolywern, Glynceiriog..... 184 Rainoth, Ilirwaen ......... 185 Rhns, Mountainash......... 1S> Canton........................... 1S7 AMttYwTAETHATJ. Eslurhad ar Ios. x. 12......1S7 Llotîion o'r Maes Ceuadoi. 18S Manion.......................191 Atebion a Gofynion ... 192 LLANGOLLEN: ARanAHFWYD YN ARGRAFFDY Y BRDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRI'RWYWYR. PÄIS CEINIOO. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. 9.