Skip to main content

r ^-^ „ Pa fodd y glanhâ Uanc éi lwybr t—Salm cxix. 9. Csfres Jletoîîöö. Rhip 135. S?r ?É>«h «fcgfreB. Rhh 445. \ gdhptî, AT WáSASAElH îí l,-3@®&lI(D$r jí&© 3BATPSI DIL»* MAI, 1862. ©an ©lügiaeíf) I3r. $ndjarö ar 35. Mobert». ........■".'■■'" ",'„ '-' ■ b ,í . . ,-.;■; ■!■..■■ . CYNNWYSIAD. TRAETHO0AU.&C. CofiantTlieopliilus John... 131 Adfywiad crefyddol......... 137 Cerddoriaeth ................. 141 Gwyl St. Bartholomeus ... 144 BIBDDOSIAETH. YLloer ........................ 147 Y meddwyn a'i wraig ...... HS Etiglvnion,&c................ 148 Yddau fyd..................... 148 COFNODION YR YSGOJL 8AB- BATHOL. Heol Stanhope, Lerpwi ... 149 Porthynlleyn.................. 149 Trejrynnn, Abeidâr ......... 150 Pontlyfni........................ 150 Penuel, Rhyrhni ............151 Tabernacl, Merthyr......... 152 Bethesda, Llanddulas...... 153 Abertawy ..................... 154 AMRYWIAETHAIT. Yrenw cadwedìgol. &c. ... 155 Aniser;; thragy wyddoìdeb. I-J7 Lloffion o'r Maes Cenadol. 157 Manion ....*,.................. 159 Atebion a Gofynion ... 160 LLANGOLLEN: ARORAFFWYD YN ARGRAIFDY Y BEDYDDW YR, G AN WILLIAM WILLIAMä, DROS Y DIRPRWYWYR. pri s cei n ioa. Wrth ymgadw yn ol dy air di.—Snlm c\i*. 9.