Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uano ei lwybr?—-Salm cxix. 9. Cjjfre» jìetoîjìJìJ. Ruií 134.\2,U $r pjen ©gfres. Rhif 444. î[ §ŵ[w, AT WASANAETH TR ¥3€-®IL3I(DM §AIBl_iJ_,_._iI<E>I_3 EBRILI., 1862. 33an ©Isgtaettl 23r. ÿrt.&arft ar îB. îîoíiert». CYNNWYSIAD TRAETH0DAU,&C. Syr Isaac Newton............ P9 Gwahanol agweddau bed... 103 Cerddoriaeth .................. 107 Cofiant George Bradbury... 109 BARDDONIAETH. Eisteddfod Llanelian ......112 Nac ofna Gristion ýn y glyn 112 Dadl Anne a Betsi ......... 113 YGwanwyn .................. 114 Llundain........................ 115 Rhuthyn..„r................... 117 Horeb, Penrhyncoch ...... 119 Caersalem, Ystalyfera......119 Bethabara, Llangernyw ... 120 AMRYWIAETHAU. Lloffion o'r Maes Cenadol • 121 Ciistionogion a'r ysgol Sul 123 Yr ysgol Sabbathol ......... 124 COFNODION TR YSGOL 8AB- MANION........................ 126 BATHOL. _ ,„_ Tabernacl, Talybont ......115 I Atebion a Goftnion ... 127 NGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BKDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. pm s csiNioa. Wrtu ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxix. S.