Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uanc ei lwybr!—Salm cxbc. 9. IÌHIF 130. Rhif 438. AT WASANAETH YR ÍS(B(DILH(S)IÎ 8 A1B 1B A 1F SI <D IL HYDREP, 1861. Ban #lj»giaetf) Mv. í^rtríjarö ar B. Ifotert*. CYNNWYSIAD. , TRAETHODAU,&C. Grammedeg .................. 291 Cofiant A. Thomas .........294 Gwylìadwríaefh grefyddol. 297 Cotìant M. Wiliiams......... 299 BARDDONIAETH. Y nos ........................... 300 Cofiant S. Jenkins............íìOI Cwynip dyn, &c............3ül Iísu Giist yn esiampl ...... ;î02 Marwolaeth babanod ..„.. 302 Gaiar mab ieuanc............302 V Cristion..................... 302 Pennill, &c............„,...... 31 2 Dirwest........................302 Annerchiad, &c............... 303 Gair ar Chorus ...............S()3 l'r Athraw .................. 303 COFNODION YR TSGOL SAB- BATHOL. Seion, Cwmaman ............ 30* Llanfaìrtalhaiarn............ 804 Bethesda. Llanddulas ...... 305 Stanhope st„ Lerpwl.........30í> Gartb........................... 3u7 Argoed a Phontaberbnrgrod 308 Stayüttlo.....,..................309 amrywiaf.thatj. Dydd yr Argíwydd .........310 Y plentyn gweddigar ...... 311 Grweddi'r tvngwr ............312 Cyfaddef ein beiar.............313 Yr wyf yn myp'd ỳn angel. 315 Yr .isaol Sabfiathol .........316 LjLOFFtON O'R MA KS CjäSADOL AfTrícá..........................3ì7 Manion,— Ertiith gweddi ............318 Bedydd babanod ar ffordd Prorcsumìaetli ............318 Darluniadannghywlr ......318 Gryitì traddodiad ..^........318 Ysgolion Sabbathol ..-.......318 Bedydd .............;..........318 ATJäJJlON A GOFYNION ... 319 LLANGOLLEN: ARÖRAIFWYD Tftí ARGRAIFDY Y BËOYDlìWYR, GAN WILLlAM WILLIAMS, DltOS Y DÍRFRWYWYR. phis cBi'N.i-oa.. Wt'tli ymgadw ynDl dy'aìr dj.—Salrn cxíx. 9.