Skip to main content

Pa fodd y glanhâ llanc ei lwybr f—8alm cxix. 9. ÍTsfres Jletofiöö. Rhif 129. Rhif 437. |î( gMhpü, AT WA8ANAETH TR 7S(B(D]b]I<DH &A&ffiAVlEI(i!>]!j. MEDI, 1861. ©an ©Iggtaetf) 33i\ ^rtrfiarö ac ÎS. ttoberie. CYNNWY8IAD. TRAETHODAUj&C. Grammadeg .................. 259 Traethawd ar y tobaco...... 2G3 Dysgrifiad o'r ysgorpion ... 26ó Cyfarfodydd ysgolion, &c... 2JÜ Cofiant Elinor Jones.........272 BAHDDONIAETH. Cymdeithas Lênyddol, &c. 273 Llinellau Cofianol............273 Llinellau i GiiflUh Morris. 274 Pedwartymhor y flwyddyn 274 Y Groes ........................275 CariadCrist.....................275 Mae'n tynu tua'r nos ...... 275 Yr ysgol 8ul..................275 Englyn i'r Athraw.........575 COFNODION ÎR YSGOL SAB- BATHOL. Soar, Witton Park.......„... 276 I Rhondda gerPontypridd... 277 Staylittle........................'278 Carmel, Fron ..................279 Siloam, Machen................2<<0 Bethel...........................2^0 Berthlwyd, Llanfabon...... 281 Llanwenarth ..................282 Seion, Rhydweu, Dylifau... 282 AHRYWUMHAU. Ufydd-dod i rièni ............883- Sylw ar Eph. v. 16............284 Lloffion Cenadol.. ...... J}8Í Atebion a Goftnioí ... 287 sao=s- .■**. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAM3, DROS Y DIRPRWYWYR. FKISCEINIOd, Wrthymgadw ynoldy airdi.—Salm cxiji,9.