Skip to main content

'pdtfyjglanhâ Uahc ei lwybr ?—Salra cxix. 9. gr 2?en ©gfrcí. Rhif 434. Cîífm jletogìrtr. Rhif 126. ì jnŵpi, AT WA8ANAETSKYJl Tfl©(D&}I@3î flA©©A?PIII®ai0 ' j r* , >ÍEHEFIN, 1861. 29an <©I»gtaetl) ■ J. Çrirfjaro ac S. Krt«rt». CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. Grammadeg ...;.........».... 163 Dyledswydd yr ieuainc ... 166 Capel Mr. Spurgeon......... 167 Bedyddwyr Holand-......... 16» ffî rhan dda..;......:........... 170 ADOtYGIAD T WASO. Tystiolaethau Mabandaen- ellwyreawog.........,.....172 Anffyddiaeth gwjad efengyl 172 BARDSOMIAETH. YMaoÀfradlon...............173 Gethsemane a'r groes ......174 Ymddyddan.........„,...... 174 G.wyn.fyd y galarwyr ......J75 Y BandaJ'H.ope....„.........175 Deigrynar ol Rees Jones... 175 Englynion i gâr Mèrthyr... 175 Engiynion i E. Thomas ... 175 COPNODION TRYSGOL SAB- BATHOL. Pontypridd a Threfforest... 176 Helygeii........................ 176 Rhuthyn............"............177 Abergele........................ 177 Moriah, Dowlais............178 Soar, Llwydgoed. Aberdâr. 179 Tabernacl, Mertbyr......... 1Ẅ Dolywern, Glyneeiriog...... Î82 CapelGwilym................„.183 Croesyparr, Morganwg.î.u. 183 Bedwas.....................,,..v183 Twyngwyu........,...,.„«...;Ì84 AMRYẀÁETHA17..' Effêithiau darlleniad y Tea- tanient Newydd............. L55 Lloffion o'b Maes Cenadol Cyfarẅ* Chwarterî Oym- déithas Geriadpl............ 1Ŵ; Ma'nion......................,. 190 Atebion aGofynjon 159, 191 í LLANGOLLEN: ^ j.BORA>rWYD YS ARGBAFFDY y' BEDYDDWYR, GA» - I WILLIAM WILLIAM8, DR08 Y DIRPBWYWYR. ,_ »i s cm n ioo. Wrtbymgadw yn ël dy air di.—Sslm cxfx. 9.