Skip to main content

©SCteö 0etogöì!. Rîuf 122. #r &en iSfifre». Rhif433. [t ^thrim, AT WASANAETH YR EBRILL, 1861. 2Ban ©iBgtaeíî) J. ^rirtjarö ar S. Uobertö. CYNNWYSIAD. TRAETH0DAU,&C. Cöflant William Jones...... 99 Gẁrandaw ar brëgethu ... 102 Gardd y Meddwl ............104 ün Cynghor ...'.;..;..........105 Pa fodd i leihau defriyddiol- i deb y gwemicìog............103 AD0LYGIAD T WASO. Ymchwiliad i gyfreithlon- deb bedydd babanod......110 BARDDONIAETH. Yr' Ysgól Sul ;...;..:....;.:... 111 Crtst yn Rhyfeddol......... 111 YGroes -...-....;. ...u.-.........111 Galwad i'r Winllau *........112 Tragywyddoldeb............112 "Pabethamy nost" ......112 Lllnellau, &c..................U3 Emyn ...........................113 Yr Adgyfodiad...../;&......113 O flaen pregeth............... 113 Englyn i Miss C. Lloyd ... 11» Gair at bleidwyr yr vsgol Sabbathol ......;....*.......113 COFNODION YRYSGÖL SÀB- BATHOL. Seion, St. Clears..........ẃ... 114 Pwllheli ........................114 Mountain Ash............... 114 Bethlehem, Llanellj......... 115 Beihel ger Llanfyllin .,-.„. 115 Glynceiriog.................... 116 Carmel, Pontypridd .....;..:'ì 17 Rhyl...;.....;._____;...£..-.... U8 AMHYWIAETHAU. Mae'r bywyd yn fyr ...,.....Il9 Edifeirwch.............j.......J30 RhyddidaChaethiwed...... J2Í Meddwdod..................... 122 Lloflì'on o'r Maes Cenadoi.. 123 Manion........................196 Atebion a Gofynion ... I2t ■ , LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ÀRGRAFFDY Y BEDYDDWYR, OAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. PRIS CSINIOO. Wrtb ymgadw yn ol dy air di.—Salm cxtx. 9.