Skip to main content

- •»"-~%r "**MW. Pa fodd y glanhâ Uanc ei lwybr î—Saîm cxix. 9. <ff«fres #etoBÌrt>. Rhif 123. g?r î^cn (fêgfres. Rhif431. 'í[ ^ftptf, AT WA8ANAETH YR \h — MÀWRTH, 1861. Dan öDlygíartf) .$. $Jrirfjarö ac ÎB. üotnts. .__________________á_______________________________________ C YNNWYSIAD. TRAETHODAU; &C. Grammadeg..................... 67 Safon ffydd', Methodistiaid Llangollen, aT fedydd...... 71 Araeth ar ragoriaethau y Beibl ........................... 75 ADOLYGIAD Y WASG. y Wyntyll, &c..................80 Y Gweithiwr Prydeinig......6Q Colegy Darllenydd."...........80 BARDDONIAETH. Dylanwad yr yegol Sabbath- ol.................................81 I'r Gwanwyn.....................82 Ffynnon Calfaria...............82 Coll ao adennilliad paradwys 82 Gwaeledddyn..................82 COFNODION YR YSOOI. SAB- • BATHOL. Salem, Aralweh ............... 83 Seion, Bryntnawr...............83 Aberystwyth ....................S4 Tanylan...........................86 Penuel, Rhyinni ...............86 Seion, Llanfair, Môn.........87 Llangernyw ......,..............88 Tabor, Brynmtfwr ............89 AMRYWIAETHAU. Y treched treisied, a'r gwan- af gwaedded..................5)1 Mân bechodau..................93 Gweddi Genadol...............93 Manion,— Mawredd trugaredd........■.,., 94 Beibl cyfeiriadol ............,., 94 ^fTEBION A GOFYNION......95 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DR$jS Y DIRPRWYWYR. PRIS CElÿlOG. Wrth ymgadw yn ol dy air 'di.—Salm cxix. 9.