Skip to main content

Pa fodd y glanhâ llanc el lwybr r—Salm cxix. 9. Rhip 122. )r fèen <$ptres. Rhif430. AT WASAIÍAETH TB CHWEFROR, 1861. 29an ©Isgtaflíj $. lín'rtjarlt ar 15. tiotrrtö. CYNNWYSIAD. TRAETH0DAU,&C Grammadeg........».......',.... 35 MennoSimon .........;........ 88 Y BwyddynJtfewydd .........41 Atcb I Ioan Plwy......,........43 BARDDONIAETB. Aros gyda ni„...................46 Marwolaeíh Crist...............46 Llinellau am M. Francis ... 46 Diolch plentyn i'w rieni......47 Bedydd babanod ............... 47 Llinettau prlodasol............47 Dlwedd y ttwyddyn.......,.... 47 Gns achariad Duw............47 COFNODION VR YSGOL SAB- BATHOL* St. Cléars ........,........„.....48 Cwmfelin, sir Gaerfyrddln... 50 Pen y graig, Brymbo.........51 Witton Park......'............... Clydach ....«......:.............. Sardis, Llanedi.....,.„......... Llanaelhaiarn ;„..4*„.....*•" Staylittlc.........w-è.Ì.v......• Carrnel, Troedyrhj*; ......... Caergybi.........;„.£w»....... Beauniaris......................■.. AMRYWIABTHAU. .* Cyfsrwyddyd i bìant yr ysgol Cenadaeth Llydaw ......„..,. MANion,— Yr hwn sydd yn iachâu, &c. Y groes......................„„. Rhinwedd......... :>.............. Cymmcriad .........„,„....... Dysgeidiaetb......,„..........,. Etholeáigaeth yn si*r......,., Atebion a Gofynion...... LLANGOLLEN: J'aRGRAPFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDŸ4ÉWWYR,. • WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIK PR7WY WYfc" AN PRI S CEIWIOG. "Wrtb. ymgadw yn ol dy air di.—Salm o\f j. 9.