Skip to main content

Pa fodd y glanhâ Uant »i Iwybr!—Salm cxix. 9. Cjjfreí #etopì>û. Rhiy 121. |?r ^en ©gfre*. Rhif42ô. ty ^iíhpü, AT TASAHAJIH IS IONAWR, 1861. ffian #l£gíaetfj j0. ^rtetjarlr ac 52. tîötert*. CYNNWYSIAD. TRABTHODAÜ.&C Grammadeg ...„...............k 8 Meiino-Simon ,................. 5 Y Flwyddyn 1S60......-....... 7 Balchder.............„............ 10 Amser..............................12 ADOI.YOIAD T WAS». Pynciau i'r ys,gol Sul ......... 16 Amddiffyniad ì'Fedydd ....... lfi Còleg y daTllenÿdd............17: Hanes y Bedyddwyr............"ìf BARDDÓNIAETH. Pechod...........___.............„ 18 Rhyddid...........................18 Annerchiad i S. L. Jones ...18 .Englyn iHoreb.................. 19 Llinellau «m Ann Hughes... 19 Dau benniîl „......„.......... 19 Gwahoddlad i'r Ysgol______19 Y Medẁwyn .....................19 COFSODION TÍR T8GOI. SAR- BATHOL. Helygen...........................20 Pentyrch...........................jtO Salira, LlanilltydfardrefiSi...*2I Lísswrn......................;.... 22 Carrnel, CefncoedcyiBmer ... 22 Cefjf'bychan ___...........<... 23 Tyle, Llanwenarth............ ®t Penüel. Rhyrnni...............2i At>erkenfig .„.....................25 Penrhyncoch .„.................. 2f> j AMltYWIAETIIATJ. | Dylanwad gweddr.,;..;.......■„ 27 t LÍofflon o'r Mae« Genadoi ... 26 i MANion...........................30 : Atbeion a Gofyniom ...^.Sl LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD TTN' ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WTLLIAM WILÌIAJÍSt, DROS Y DIRPRWYWYR. ;'■ ■ wmis csiNioa.' w.i .v ■,■.?■■ i ga ■■ ,u, a......i - ssasss Wrth ymgadw yn ©1 dy air di.—Sahn exíx. 9.