Skip to main content

YR ATHRAW. HYDREF, 1860. ®ÄAìttîlIA2)31©««»SOT3aiS Ä1TO»« § 59. BERFAU ANNHERFYNOL. 1. Arferir Ffurfiau Annherfynol Berfau;— (o,) Yn Ansoddol. (§ 23, 2.) (ò,) Ynbrifell'en yn Amserau Cyfansawdd Berfau. (§ V9, 2; tua'r diwedd, a § 31.) (c,) Yn Ddeiliad i Frawddegau. (§ 46, 3, d.) (d,) Ar ol Enw mewn cyssylltiad priodoleddol, i ddangos dyben neu swydd y gwrthddrych a gynnrych- iola yr Enw. (§ 50, 9.) (e,) Ar ol Ànsorìdeiriau, ac yn cael eu llywodraethu ganddynt;—gwerth ei gael, teilwng o'i barchu, d'ujon i brynu. (/,) Ar ol Berfau Terfynol, ac yn cael eu llywodr- aethu ganddynt;—daeth i geisio, dgsgodd ddarllen, gwnaeth i mi weithio, gorchymynaist iddo fyned. 2. Arferir i weithiau rhwng rhai Berlau Terfynol a r Ferf Annherfynol a ddilyna ;—daeth i bysgota ; " Brysiais ac nid oedais i gadw dy orchymynion." Gwneir yr un peth hefyd ar ol rhai Ansoddeitiau;—«• digon ibrynu; galluog i weithio. 3. Gellir gadael allan yr i o flaen Berfau Annherfyp- °i) os bydd i yn dyfod o flaen ei deiliad.;—gwnaeth i.mi R°di; (neu i godi); gorchymynodd i mi ddyfod (t ddyfod); digon i mi brynu (i brynu). 4. Nid oes i'r Ferf Annherfynol Agwedd Goddefol gwahaniaethol oddiwrth y Gweithredol; ond bydd y