Skip to main content

YR ATHRAW AT WASAKAETH (\ §mŵm Jlẅätol, AH Y FLWYDDYN 1860. DAN OLYGIÄTH J. PRICHARD AC E. ROBERTS. " Os ceisl tcybodaeth fel arian, os chwili am dani fel am drysorau cuddiedif?; yna y cei ddeall ofn yr Arglwydd, ac y cei wybodaeth o DUuw."—Diar. ii. 4,5, CYFROL XXXIV. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN W. WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.