Skip to main content

YR ATHRAW. MAI, 1859. UHIF XXV. § 34.—BEHFAU AFREOLAIDD. Wrtii Ferfau Aíreolaidd y golygir Berfau nad ydyHt yn unffurf yn eu cyfymrediad â'r Ferf Iíeolaidd. O'r rhai hyn y mae dau ddosbarth,—y rhai a derfynaftt yn bod neufod, a'r rhai nd therfynant felly. I. Berfuu yn terfynu yn bod neu föd. Ffurfìr rhai amserau o'r Berfau hyn yr un modd a'tf Ferf Hanfodol—bod. Y rhai mwyaf arferol a phwysig yw,—adnabod, gioybod, canfod, darfod, gorfod. 1. Y mae y ddwy fìaenaf, yn ol arferiad diweddar, yn meddu Amser Presennol syml yn y Modd Mynegol;— Unigol. Lliosog. . Unigol. Lliosog. Adwaen............ Adwaenom. j Gwn............ Gwydd-om. Adwaen-ost...... Adwaen-och. | Uwydd-ost... Gwýdd-och. Edwyn ............ Adwaen-ant. j Gwy-r......... Gwydd-ant. 2. Ystemiau yr Amser Gorphenol Anmhennodól a'r Perffaith a derfynant yn bu neu/w, ac a gyfymredir fel y Ferf bod yn yr Amserau hyn ;— (a) Anmhennodol. (b) Perffaith. 1. Adnabu-m, adnabu-ost, &c. 2. Gwybu-m, gwybu-ost, &c. 3. Darfu-m, darfu-ost, &c. 4. Canfu-m, canfu-ost, &c. û. Gorfum, gorfu-ost, &c. 1. Adnabu-aswn, asit, asai. 2. Gwybu-aswn, asit, asai. 3. Darfu-aswn, asit, asai. 4. Canfu-aswn, asit, asai. 5. Gorfu-aswn, asit, asai. üodiad.—Weithiau arferir yr ystem yn terfynu yn bydd neu fydd y» yr Amserau hyn, a chyfymredir hwy fel nêrf lloolaidd ; — Canfydd-ais, canfydd-aist, canfydd-odd. Darfydd-ais, darfydd-aist, darfyüd-odd, &c. Canfydd-aswn, canfydd-asit, canfydd-asai. Darfydd-aswn, dárfydd-asit, darfydd-asai, &c.