Skip to main content

CFìẃts fiẃgìuJ. RhIfÔ2. > #r &m'<&pfm. Rhẃ390. AT WASAÎÎ.AETH HYDREF, 1857. ©an ®Hat'«ftí J. $nr&artr ar îâ. ttòtortg. o-*$í CYNNWYSIAD. COFNODION TR YSGOL SÀB BATHOT.. J-^*^-» TRAETHOnAÜ, &*C. -%L^> . — ì£Ì«>Gramrnadeg..................293 Un'deb ysgolion Nantvc)o 310^ ,OwaẀlMpobrathrawon296 Rhos...................:.'...... 3I0< , MaŴteaOÿB ^.......... 29? Llanaelhaiarn...............3II< coMOBYli'jẀHftONTDD. jCnctgybi ..'.:....'.............3I2< 'Pai.ijíjç.—Nwy ulai cteis- Sardis, Mòn ................ 313\ .' iàajig................S03Bagi)lt .......................;3I4< o^öS ÄJWplô^î a GôFYNiÒN-305'Brymbo........................314, ^'> - aitmnosHETii. i XimvwHEíHAr. ^TaitH y Crjètton .,......308,Hugh Jones.........,........314' vYr Arfrîcan...........'.. 308 Wìllìarn Jones............„. 3l6< '"Adgórion maboed......308 Gwrandawr da ...;........ 3j6 ^Coffadwriaeth, &o;......30!>;Cynnyâd y Bedyddwyr ... 3-7' ff^HawddgaiWch lesu Grlst^OOllaith Mr. Spurgŵẁ . ,..*.. aj^ ^ŷlf^Dyrauniad ^y..;..,..„.w. 309| Manion .^jr.,,.;.........sia* ?M ,i- ■ «**Ö:'' "~----~ «? -; , tg*A<. tLANGOLLJ^^ * |*tWr*f fWYD YN AReUAFPp^^B^DYDDWYR, W,k.-ÀÀê*,WíẀ'IAM WU.UAM8, DROS ■ P» *: ■r'DinPRẀÝ^R. ■ ' Wc»r wíftt </«» J7«yA«i a Butlcr.l&Si- MárUn'$ U >,* * J' Grand, Llundàijtf . ,