Skip to main content

6í6òéi«*4i'44ííÝ4ííi> :Û\ ::;<ff»frrí^rtofiìtì». Rhii 81. iÿv<1 o-2 - -O- o-:>;o. |?r îbrn «aftrf*. 2|fc II h ii 389. <4 •:;■> YR ATHRAW, AT WASANAETH MEDI, 1857. Dan ©iBgj'acíJ #. 13rírìjarît ar ÎB'. ÎAobrrts -v\ ;> -<H ■ío- ÇYNNWYSÌAD. TRAETHODAU, &C. ■o-t-í'J^fo 2".;. JCOFNODION YR YSGOL SABO-í. BATHOL. *4^'ÍÌ'S>- Llanfachrcth ............... 27?,j_".ỳ.i ->. , K7 Llansantffraid............... ä^j-^» Cynwyd........................2-í'.ü : 0 Morhih, Dowlais............ *80 o-ärçSo ,.^ Pen. xix — Nwy surcreis- iCeryg y pryfaid ............ 281 oM«. ?C;vi in............................. aroiCarmel, Llanelidan ...... 2S1 fg§X :\ . î Atebios a Gofynion... 272 Abergele ..................... 8 oiäii-o ois£ -:0 fìrammadeg.................. o^S-oBywyd, teithiau, a llafur :[„ Paul COSGIYR ATHRONTD», l':> BAROIÌONIAETH. AM RYWIAETHAU. 4^ .... ; » ; j> ii i\ \r u\i ........ | .. .-. ..*..» .. .. . .. .. ... . ^^ W?~ ; !'. ;-°Gwaedyr Oen............... 27ô|Salm cxliil. 2 ............... 2S.Î ' \; • í, r°-Hancr Calfaria...............27-jII b'le yrwyttiyn myned 2SI °" -SÇg :,.--:* Ilyfoiliad yr haf............27tìlCrist yn bob peth............280"- \<yi ;■?. :-EÌnyn ........................27o;Marion .....................280 *j|« ÿ;'-ì~°Emyii ........................-F"t«——"5?«" ..........•..........«■" }>< p>Curo wrth borth y nef ... 2"(>ìN'ewyddion yr Amlen 287" LLANGOBtEN: ', í^ AnORAFl'WYD \N AIiüRAÎFDY Y IiEDYDDWYR ^ISIi-© GAN WTLLIAM WIWUA,£I*, DUOS Y DIHPRWYWYR. -aM^-o- Acar werth gan Hnghes a Bitfìe*\\5,St. Mariin's le <J*J|ì< ^J V -o- Grand.LtundaiiU ^"^Ŵ1 tJ íg? PRIS C3I NIOGr, )^^W?*^TÎ^^TÎT>λ^T?ẁT* çT^T^IrÇ 1 8