Skip to main content

Rhif77. í #r fèeiì ÜJfafr». Rhif385. *■« TB ATHRAW, AT WA8ANAETH MAI, 1857. Wart Olpgtaetfj #. Dnrfiarlr ac 1E. ÎSo&ertö. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. (COPNODION TR YS«H »AB-J 'Bywvd, teithiau,, a Uafur S bathol. ' Paul ..................,.....ISHSeion.Llanelli .... 'Dylanwad niani............135?Calfaria, Aberdâr.........148" ----- >Penygelli, sir Fflint ...... 149* conol yr athronydd. <Bethesda, Llanddulas ... 150* ' Pen. Xix. Nwy sur creisin 137^Rhuthyn.....................151' 'Atebion a Gofynion ... 13üJCaergybi .'.................... 154"* BAHDPONIAETH. / Btin olânau Rhwst.ŵe 145; ÍYfŴ,..*..........,..14(5; „»Ẅ.Ŵ*,^..~.........v.. 146! ► Yr.ÿ«golSaW>arhol.........146; ►•• Efe aAiÄnr"............147< ► Yr athrpŵEpdwyfol......147| tDymuno aros yn nhŷ yr Arglwydd.................. 147 AMRYWIAETHAÜ. Yr Ysgrythyrau............155"< Bwriadau Duw............156< mdeithas pobl ieuanc Bethel, Aberystwyth.. 157< Manion,— Y rhai sydd yn caru Crist 158 < Y Caftrariaid a'r Saeson . 158 < Cynnydd y Bedyddwyr.. 159 < LLANGOLLEN: ARGRAFFWYÖ YN ARGRAFFDY Y BEl>?DDWYR •'VUAN WILLIAM WJLLIAM8, DBOJ Y DIRPRWYWYR. • tìf Aatr merth gan Hughe* a Butler,U,St. JÇartin'e le \ Grand, Llundain. it:I FRIS CBINIO Gr, Ẁi'