Skip to main content

CTyftrs /îetogöìr. Rhif 76. $r &cn «ftyfrfs. ^füP Rhif384. ^Ü-ra TT3©(DMî)a SA3BJBAra<D2&93ggt Ean Olggiattft J.$rtrf)arù ar ÎS. «obnts. tËtfe YR ATHRAW, AT WASANAETH EBRILL, 1857. CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ, &C. (COPN0DI0N TR TS00L SAB ^S^'ij^Orammadeg ..................99) bathol. tX?T>Mr8. Trimmer............... 103'Cefn bvchan.................. 118 fl" v- ^&T0 Dechreuad peth mawr ... 108 Seion, Rhvdwen............ 119^^T-V |T> ------ iMoria, Do'wlais ............ 119^^^°" v congltr athronydd. fcapel Gwilym............... 115 j^ Pen. xix. Nwy surcreisin 109j ------ - vi Atebion a Gofynion... 112; amrywiai.thaü. ------ 'Gwirioueddyn llwydilo... 120"- ^r° barddoniaeth. <Ytŷarymur............... ' 22"°- £S^j' Awdliannerch Henry W. JYr ysgol Sabbathol......... 1-22^1%^ sjw Hughes, &c............... llSsSylwadau ar Matthew iii. lî^o^^f"- "«-??&-« LlinellauercotTadwriaeth jCofìant Johh Charles..<... l^óog^rs1 ■o-s^ŵì-o am y l'arch. J. Williams llô.Annerchiad i'r Athraw l^C °f^^î~° -»£t*ípî-o-Adolygiad ar ddyddiau ] Manion,— ^^<|4V jàiàj-o- niabocd..................... 1 6!Awdurdod yr Ysgrythyr- ->>$&r< lijâroYr ysgol Sabbathol.........117; au ,..........................lSö^f^ jSgíLyPetiniUioîi, &c............... 117 Cyt'rif amser.................. 126 í ..Penderfyniad yr edifeiriol U7;Newtddion yr Amlen 1í7i LLANGOLLEN. °4ê$r» '"......... "*Ë,|r> ^^fr0- ARORAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BF.DY DDW YRi -»4p£ío- OAN. WILLIAM WILLIAM8, DKOS Y DIRPRWYWYR. Acar werth gan Hughet a Butler, 15,St- Martin't le ^TâjfîJ Grand, Llundain. X^1^V