Skip to main content

Ö£* Rhif64. $r V$cn ©sfres. •fgj Rhif372. ' TR ÂTHRÂW, AT WASANAETH ra "srs©©M(Dsr s&&®&Rwm* zm EBRILI., 1356. ©an ©IsgíaetS J. Çwcfjarìr ac 9. Hofterts. <^m CYNNWYSIAD. traethodau, &c. 'Diolchgarwch am y cyn- >Gramadeg .................. 99< hauaf....................".... 119 >.Bywyd, teithiau, a llafur ÍEnglynion buddvgol yn Paul ........................10ö< Eisteddfod Llangcllun. 119 , Llythyr o Australía ......iìl\ ____ >AttLam ^^SlJcOŴODION YRYSGÒLSAB- rh0ftlaS.................... Uà: BATIIOL. ------ SCefn mawr ..................120 C0NGL YR ATHRONYDD. sAbcrdàr ..................... 121 , ... >Pelydriad, &c..............l^Penuel, Cwmafon.........122 "í^èfo Atebion a Gofynion... 116,Cae'reeiliog.................. 123o-^|? -a^jì.íje-o. ____ jCaersalem, Caerynarfon. 124^* BARDDONIAETH. í ^Ardderchowgrwydd byw- > amrywiaethaü. . ^ 7'. f^ yd ...........................118'ÌByr-hanesion am y brc-n- ^iŵr*Cwynfan Uncle Tom am \ in Siór III................124 >• yr hen deulumwyn .... U9>Manion........................ 126 ft-oSalml. ê......................119^Newyddion yr Amlen ... 127 . ••«»•■ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY YBF.DYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DKOS * íj Y DIRPRWYWYR. Ácar werth gan Hughes a Butler, 15,St- Hfartìn's ie -o-j*^ Grand, Llundain. Pîll S CSINIOG,