Skip to main content

$t- î^ert tfSpfrfS." Rhif37Ò. àthrâw, AT WASANAETH üftTO T4MIM SA©38iOTI<D3EiB CHWEFaOR, 1856. Ban CHggtaetf} Jf. ÿrtcŷarì» at 12. ftoiîfrts. CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &C. .COFNODION YR YSGOL SAB 'Deongliaeth...................351 bathol. 'Byẃýd, teithiau, a llafur jMynegiad ysgol Sabbathol T8x!l Sg^* Pa'ul........................... 42 Seiloh, Tredegar, ISJ5... 52°1 •:% ": fw'T^Gwynldlesni y gauaf........4üCapel Gwihm ...............54'^S ^-fíCp^ ____ Llanfachrerh, Món .........55 °-f~ [Carrnel, Pensnrn ............5tí"*Ŵ congl yr athronydd. ;Undeb ysgolion Sabbathol ^fl 'Sugiiiad gwres, &c..........47j Bedyddwyr Cymreig.Ler- of® >TEBION A GOFYNION.....^(^rg^C^^^^::Z 57^Ìf ------ jCilgeran, swydd Benfro ... 59o-j| '0'4ko- „ *,..,.,.„ .Ysgol Sabbathol Bedydd- <HS ^ aeth Cnst, &c..............50;tv1.» rini,«0narti, ™ ; ' ^Llinellau cofìadwnaethol lTyíe' "a™enartu..........60>g am Hugh "Williams......öO; ------ "°Y| "YmiTrost y Cristion yn i AMRYWiaethaü. *?§ mrwydr Calfaria .........51 Y Siomedigaeth fawr, gan "Off ^i^rODinellau ar ddiwedd y I y Dr. Huie..................GO * * ílwyddyn.....................51 Manion.........................G3<»>l;íi _____ »W LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, ^j|| GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRFRWYWYU. ^,. Acar werth gan Huglies a IS;i11cr, 15,S t.Martiti's le ^. Grand, Llundain. -o4èâ PIIIS ceinio o. WM