Skip to main content

11hif369. "^©ro- Cöfrcs íietogìrìr. Hffjo RhifGI. 3$Ë YR ATHRAW, ■o|ígfeo- AT WASANAETH -Oŵ|2-0- :ff|:m ,ar3©(DM(DH SAffiBMTOJLo t|||ft «Xg&«. IONAWR,1856. •o4»§pi- «Hpo ~ ■*¥ o#lfO -Of-^CÌ^O- •04cj<tÖ-O Dan ©ÎBgtarlíj #. $rtcfjarfc ar Î3. Îaoîífrls. CYNNWYSIAD. , "Deongliaeth................... 3 Un ffydd........"................ 2ö°~::- "*qK%T°Bywyd, teithiau, a llafur Cosh yr annuwiol vn v °B-í "*!*■•T°" Paul........................... 10: bydaddaw............"...... 26'0??-:;?"0- ■^tf^f0 Pwysigrwvdd hyfforddiant oŶ<fV« •o-.'-"T°" Cristionugol ............... 13 *Ta%"0" -°-^ÍV° Ystyriaetliau mewn claf- copnodion yu ysgol sab «^i-^ífe-c* ŵ;2 f°- dy..............................16 bathol. -<H4 ẅr°- °t#F°' ____ ẁion, Rhydwen, Dylifau 27 °f Ç"^ *Ìm* Caergybi ..'...................... 2?^Ẅ^ -o-ŷ?^r0' cohgi yr atheosydd. Carmel, Fron..................28<4x#rtv ^W'f°Pen. xiv........................19 ' '^ """" ' ^iéff0 ^^AiebiosaGofynios.....21; AMBYWIAETHAÜ. OJ&- "^j^r0" ------ .Pethau mawrion o ddech- ^1 "îtfÌC' isarddoniaeth. reuad bychan............... ^îtì! jfif^SÄ.."::::::::::::: »»■»'•»........................»HS Tj|£ljFlBuddygoliaethCrist.........26|Newyddion yr amies. . 31<3g> LLANGOLLEN: ■°-fÿ:,'-'-O- ARGRAlFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDY D h W YR, ' "^TiT^r0" GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIllFUWYWYR. ^jor «'crr/i £raw Iliiglirs n Butler, 15, St. JBfartin't le' Grund, Llundain. Ël