Skip to main content

fo mtopw, AT WASANAETH YR YSGOLION SABBATHOL 1856. DAN OLYGIAETH J. PRICHARD AC E. ROBERTS. " Hyfforddia blentyn yn mhen ei ffordd ; a phan heneiddio nid ymedy â hi. —Diar. xxii. 6. CYFROL XXX. LLANGOLLEN: ARORAFFWYD YN ARGRAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN W. WIH.IAMS, DROS Y DIRPRWYWYR.