Skip to main content

YR ATHRAW, AT WASANAETH HYDEEF, 1855. Eían ©Iggt'aetf) S- Uricljarìr ar î5. Hotm'te. ÿm CYNNWYSIAD. °" TRAETHODAU, &C. o-Deangliaeth..................291 "°Bywyd, teithiau, a llafur o Paul ........................298 -oGwers i'r ieuengtyd ......302 o At eglwysi y Bedyddwyr 304 O- CONGL YR ATHRONYDD. oCyfrauogiad gwres.........3iW o- ------ o- Adolygiad y Wasg. ©.Cysondeb y pedair efeng- ^. yl, &c........................307 ^LIangollen and its vicini- ty, &c........................308 Atebion a Gofynion... 308 Pa le mae'r meddwyn ?... 312^^ Balchder .....................312°^S Englyn i'r Athraw.......312* COFNODION YR YSGOL SAB- BATHOL. Seion, lthydwen............313 Cymnnfa ysgolion Môn... 313 LÍysfaen.......................314 Pisga, Talywaen............ 315 Cwmafon .....................316 Ysgol Sabbathol Heol Stanhope, Lerpwl ......317 AMRYWIAETHAÜ. Y pregethwl ieuanc wedi marw........................317 BARDDONIAETH. Cofion, &c.....................811 .. ..,,,..,„.... ... Trem ar frwydr Calfaria. 3" ^ wdd v byd..........3 s£§& Y fam yn bendithio ei |l'-itiio|da> bju ............JlSo-.»^. Manion,— Gair at " Penaut.".........318 < ■*-?$ pulentyn ...................312'^Newyddion yr Amlen 3lJ°t^* LLANGOLLEN: •o-Sroí ARGRAFFWYD VN ARGRAFFDY * BEDYDDWYÜ, -oMì GAN WILLIAM WILLIAMH, DKOS o^Wäfo Y DIHFRWYWYR. .^ Acar werth gan Hnghcs a fíutler, 15, St.Martin's le o-0^-t Orand,Llundain. PRI S CËINIOG, JJJ± • I