Skip to main content

gr g?en <3$îm- o% Rhif362. YR ATHRAW, AT WASANAETH ra TOTOM» §A3Bl&füŵ MEHEFIN, 1855. Bart «©Iggtaetfi #. $rtrfjarlr ac îE. Hofcertg. »g CYNNWYSIAD. traethodau, &c. fGalwad ar bechadur......184 ""Baptist W. Noel, ar fed- Yr ysgol.Sabbathol ......l®* ' ydd ........................ lG3|Cwynfanmamglafarym- ' Deongliaeth.................. 167< adawiad ei phlant......184< ^Byrdrayroesddynol...... 173<Anerchiad, &c.............134"* vlthesymau dros angliyd- SCynghor i'r ieuengtyd ... l84< ffurfiad â'r eglwys wlad- J ------ Ol.............................. 174JcOFNODION XR YSGOL SAB-< 'Haniad a chyfodiad Ma- } bathol. homet ..................... 176!Penuel, Cwmafou .........185< 'YCactus ..................... 177 Llanfiichreth ............... Ì85-" >-Yrenwau sectyddol, &c. 179)Aherainan, Morganwg... 186< Sr^ ------ 'Caerííybi.S^ilo, a'rẁaig- pfo- CONGL YR ATHRONYDD. ? Well ........................ 187 syoTarthiant........'............. lSOÍGroesgoch .................. lS9-( ^oAtebion a üofynion... 182JCefn niawr ..................189< 3<V BARDDONIAETH. ! AMRYWIAETH AU. /<>Galwad ar bechadur......183;Yr arian a wastraffwyd pio.YmddarostyngiadCrist... I83j ar ryfel ...................Ig0< g.c Dyoddefaint lesu ......... l83}Manion........................Io0< îi^Galar-gan ar ol mam .... 183Newyddion yr amlen...... lo], LLANGOLLEN: AUGRAFFWYD YN ARORAFFDY Y BEDYDDWYR, GAN WILLIAM WILLIAMS, DROS Y DIRPRWYWYR. Acar werth gan Hughcs a Butler, ì5,St. Martin's le . Grattd,Llundain. 3PRI S CEINIO G.